Siena

Kruising: Cecile x Delianne

Algemene eigenschappen

Marktsegment Charlotte, Exquisa & Annabel
Vroegrijpheid Vroeg
Opbrengst Hoog
Loofontwikkeling Goed
Schilkleur Geel
Vleeskleur Geel
Knolvorm Lang
Diepte van de ogen Vlak
Grootte van de knollen Klein tot middelgroot
Drogestofgehalte 20,50%
Geschikt voor Tafelaardappel, baby en salade

Resistentie

Resistentie tegen bladrolvirus 7
Resistentie tegen A-virus 8
Resistentie tegen X-virus 7
Resistentie tegen Y-virus 7
Resistentie tegen Phytophtora (loof) 5
Resistentie tegen Phytophtora (knol) 7
Resistentie tegen Stootblauw 7
Resistentie tegen Schurft 7
Resistentie tegen Wratziekte

Aardappel cystenaaltjes

Aardappel cystenaaltjes AM-A (Ro1) Resistent
Aardappel cystenaaltjes AM-BC (Ro2,3)
Aardappel cystenaaltjes AM-D (Pa2)
Aardappel cystenaaltjes AM-E (Pa3)
Aardappel cystenaaltjes AM-F (Ro4) Resistent
Aardappel cystenaaltjes AM-G (Ro5)
WhatsApp Message
Top