Salvador

Kruising: Volare x Ambition

Algemene eigenschappen

Marktsegment Mondial, Liseta, Fabula, Bellini, Spunta
Vroegrijpheid Midden vroeg
Opbrengst Hoog
Loofontwikkeling Goed
Schilkleur Geel
Vleeskleur Lichtgeel
Knolvorm Ovaal
Diepte van de ogen Vlak
Grootte van de knollen Zeer groot tot groot
Drogestofgehalte 19,30%
Geschikt voor Tafelaardappel

Resistentie

Resistentie tegen bladrolvirus 8
Resistentie tegen A-virus 7
Resistentie tegen X-virus 7
Resistentie tegen Y-virus 6
Resistentie tegen Phytophtora (loof) 5
Resistentie tegen Phytophtora (knol) 6
Resistentie tegen Stootblauw 7
Resistentie tegen Schurft 5,5
Resistentie tegen Wratziekte Resistent

Aardappel cystenaaltjes

Aardappel cystenaaltjes AM-A (Ro1)
Aardappel cystenaaltjes AM-BC (Ro2,3)
Aardappel cystenaaltjes AM-D (Pa2)
Aardappel cystenaaltjes AM-E (Pa3)
Aardappel cystenaaltjes AM-F (Ro4)
Aardappel cystenaaltjes AM-G (Ro5)
WhatsApp Message
Top