Paris

Kruising: Hansa x Felsina

Algemene eigenschappen

Marktsegment Maris Peer, Gemson
Vroegrijpheid Midden Vroeg
Opbrengst Hoog
Loofontwikkeling Goed
Schilkleur Geel
Vleeskleur Crème
Knolvorm Rond/rondovaal
Diepte van de ogen Vlak
Grootte van de knollen Fijn tot zeer fijn
Drogestofgehalte 21,00%
Geschikt voor Tafelaardappel, krielteelt

Resistentie

Resistentie tegen bladrolvirus 8
Resistentie tegen A-virus 8
Resistentie tegen X-virus 7,5
Resistentie tegen Y-virus 7,5
Resistentie tegen Phytophtora (loof) 5
Resistentie tegen Phytophtora (knol) 6
Resistentie tegen Stootblauw 7
Resistentie tegen Schurft 7
Resistentie tegen Wratziekte Fysio 1: vatbaar

Aardappel cystenaaltjes

Aardappel cystenaaltjes AM-A (Ro1) Resistent
Aardappel cystenaaltjes AM-BC (Ro2,3)
Aardappel cystenaaltjes AM-D (Pa2)
Aardappel cystenaaltjes AM-E (Pa3)
Aardappel cystenaaltjes AM-F (Ro4) Resistent
Aardappel cystenaaltjes AM-G (Ro5)
WhatsApp Message
Top