Montreal

Kruising: Amalia x Amora

Algemene eigenschappen

Marktsegment Agata, Colomba, Premiere
Vroegrijpheid Zeer vroeg
Opbrengst Hoge opbrengst bij vroege oogst
Loofontwikkeling Zeer goed
Schilkleur Lichtgeel
Vleeskleur Geel
Knolvorm Rond ovaal
Diepte van de ogen Redelijk vlak
Grootte van de knollen Groot
Drogestofgehalte 20,50%
Geschikt voor Tafelaardappel en fritesverwerking

Resistentie

Resistentie tegen bladrolvirus 8
Resistentie tegen A-virus 7
Resistentie tegen X-virus 8
Resistentie tegen Y-virus 7
Resistentie tegen Phytophtora (loof) 5
Resistentie tegen Phytophtora (knol) 7
Resistentie tegen Stootblauw 6
Resistentie tegen Schurft 7
Resistentie tegen Wratziekte Fysio 1: resistent

Aardappel cystenaaltjes

Aardappel cystenaaltjes AM-A (Ro1)
Aardappel cystenaaltjes AM-BC (Ro2,3)
Aardappel cystenaaltjes AM-D (Pa2)
Aardappel cystenaaltjes AM-E (Pa3)
Aardappel cystenaaltjes AM-F (Ro4)
Aardappel cystenaaltjes AM-G (Ro5)
WhatsApp Message
Top