Monte Carlo

Kruising: Mul 91-13 x Bu 93-136

Algemene eigenschappen

Marktsegment Desiree, Red Pontiac
Vroegrijpheid Midden vroeg
Opbrengst Hoog
Loofontwikkeling Normaal
Schilkleur Licht rood
Vleeskleur Wit
Knolvorm Ovaal
Diepte van de ogen Vlak
Grootte van de knollen Middelmatig tot groot
Drogestofgehalte 20,50%
Geschikt voor Tafelaardappel

Resistentie

Resistentie tegen bladrolvirus 8
Resistentie tegen A-virus 8
Resistentie tegen X-virus 8
Resistentie tegen Y-virus 7
Resistentie tegen Phytophtora (loof) 5
Resistentie tegen Phytophtora (knol) 6,5
Resistentie tegen Stootblauw 9
Resistentie tegen Schurft 8
Resistentie tegen Wratziekte Fysio 1: resistent

Aardappel cystenaaltjes

Aardappel cystenaaltjes AM-A (Ro1) Resistent
Aardappel cystenaaltjes AM-BC (Ro2,3) Resistent
Aardappel cystenaaltjes AM-D (Pa2) Resistent
Aardappel cystenaaltjes AM-E (Pa3) Resistent
Aardappel cystenaaltjes AM-F (Ro4) Resistent
Aardappel cystenaaltjes AM-G (Ro5)
WhatsApp Message
Top