Miss Blush

Kruising: Bildtstar x CD1045-s x self

Algemene eigenschappen

Marktsegment Tafelaardappel, salade
Vroegrijpheid Midden vroeg
Opbrengst Goed
Loofontwikkeling Normaal
Schilkleur Half rood - half geel
Vleeskleur Geel
Knolvorm Rond
Diepte van de ogen Vrij diep
Grootte van de knollen Midden tot klein
Drogestofgehalte 22,00%
Geschikt voor Krielteelt, tafelaardappel en salade

Resistentie

Resistentie tegen bladrolvirus 6
Resistentie tegen A-virus
Resistentie tegen X-virus 5
Resistentie tegen Y-virus 8
Resistentie tegen Phytophtora (loof) 5
Resistentie tegen Phytophtora (knol) 4
Resistentie tegen Stootblauw 6
Resistentie tegen Schurft 5
Resistentie tegen Wratziekte Fysio 1: vatbaar

Aardappel cystenaaltjes

Aardappel cystenaaltjes AM-A (Ro1)
Aardappel cystenaaltjes AM-BC (Ro2,3)
Aardappel cystenaaltjes AM-D (Pa2)
Aardappel cystenaaltjes AM-E (Pa3)
Aardappel cystenaaltjes AM-F (Ro4)
Aardappel cystenaaltjes AM-G (Ro5)
WhatsApp Message
Top