Madrid

Kruising: Fabula x Bellini

Algemene eigenschappen

Marktsegment Marfona, Fabula
Vroegrijpheid Midden vroeg
Opbrengst
Loofontwikkeling
Schilkleur Lichtgeel
Vleeskleur Crème
Knolvorm Rond ovaal
Diepte van de ogen Vrij vlak
Grootte van de knollen Zeer groot
Drogestofgehalte 18,70%
Geschikt voor Tafelaardappel, bakermarkt

Resistentie

Resistentie tegen bladrolvirus 7
Resistentie tegen A-virus 6
Resistentie tegen X-virus 7
Resistentie tegen Y-virus 5,5
Resistentie tegen Phytophtora (loof) 6
Resistentie tegen Phytophtora (knol) 7
Resistentie tegen Stootblauw 7
Resistentie tegen Schurft 7
Resistentie tegen Wratziekte

Aardappel cystenaaltjes

Aardappel cystenaaltjes AM-A (Ro1) Resistent
Aardappel cystenaaltjes AM-BC (Ro2,3)
Aardappel cystenaaltjes AM-D (Pa2)
Aardappel cystenaaltjes AM-E (Pa3)
Aardappel cystenaaltjes AM-F (Ro4) Resistent
Aardappel cystenaaltjes AM-G (Ro5)
WhatsApp Message
Top