Lipstick

Kruising: PA97B35-2 X PA97B29-3

Algemene eigenschappen

Marktsegment
Vroegrijpheid Midden laat
Opbrengst Hoog
Loofontwikkeling Goed
Schilkleur Rood
Vleeskleur Rood
Knolvorm Langovaal
Diepte van de ogen Redelijk vlak
Grootte van de knollen Gemiddeld
Drogestofgehalte 20,10%
Geschikt voor Tafelaardappel, baby

Resistentie

Resistentie tegen bladrolvirus 7
Resistentie tegen A-virus 7
Resistentie tegen X-virus 7
Resistentie tegen Y-virus 6
Resistentie tegen Phytophtora (loof) 4
Resistentie tegen Phytophtora (knol) 5
Resistentie tegen Stootblauw Normaal
Resistentie tegen Schurft 6
Resistentie tegen Wratziekte

Aardappel cystenaaltjes

Aardappel cystenaaltjes AM-A (Ro1)
Aardappel cystenaaltjes AM-BC (Ro2,3)
Aardappel cystenaaltjes AM-D (Pa2)
Aardappel cystenaaltjes AM-E (Pa3)
Aardappel cystenaaltjes AM-F (Ro4)
Aardappel cystenaaltjes AM-G (Ro5)
Top