Exquisa

Kruising: Sigma x Ilse

Algemene eigenschappen

Marktsegment Charlotte & Annabelle
Vroegrijpheid Midden laat
Opbrengst Hoog
Loofontwikkeling Goed
Schilkleur Diep geel
Vleeskleur Geel
Knolvorm Lang
Diepte van de ogen Redelijk vlak
Grootte van de knollen Fijn tot zeer fijn
Drogestofgehalte 21,50%
Geschikt voor Tafelaardappel en baby

Resistentie

Resistentie tegen bladrolvirus 8
Resistentie tegen A-virus 9
Resistentie tegen X-virus 9
Resistentie tegen Y-virus 8
Resistentie tegen Phytophtora (loof) 6
Resistentie tegen Phytophtora (knol) 5
Resistentie tegen Stootblauw Normaal
Resistentie tegen Schurft 8
Resistentie tegen Wratziekte Fysio 1: resistent

Aardappel cystenaaltjes

Aardappel cystenaaltjes AM-A (Ro1) Resistent
Aardappel cystenaaltjes AM-BC (Ro2,3)
Aardappel cystenaaltjes AM-D (Pa2)
Aardappel cystenaaltjes AM-E (Pa3)
Aardappel cystenaaltjes AM-F (Ro4) Resistent
Aardappel cystenaaltjes AM-G (Ro5)
WhatsApp Message
Top