Bergerac

Kruising: Vitelotte Noir x BH 98-180

Algemene eigenschappen

Marktsegment Vitelotte Noir
Vroegrijpheid Midden laat
Opbrengst Hoog
Loofontwikkeling Goed
Schilkleur Paars
Vleeskleur Paars
Knolvorm Lang
Diepte van de ogen Redelijk vlak
Grootte van de knollen Fijn tot zeer fijn
Drogestofgehalte 21,50%
Geschikt voor Tafelaardappel, krielteelt, volkstuinteelt

Resistentie

Resistentie tegen bladrolvirus 7
Resistentie tegen A-virus 7
Resistentie tegen X-virus 7
Resistentie tegen Y-virus 6
Resistentie tegen Phytophtora (loof) 4
Resistentie tegen Phytophtora (knol) 5
Resistentie tegen Stootblauw 7
Resistentie tegen Schurft 7
Resistentie tegen Wratziekte

Aardappel cystenaaltjes

Aardappel cystenaaltjes AM-A (Ro1)
Aardappel cystenaaltjes AM-BC (Ro2,3)
Aardappel cystenaaltjes AM-D (Pa2)
Aardappel cystenaaltjes AM-E (Pa3)
Aardappel cystenaaltjes AM-F (Ro4)
Aardappel cystenaaltjes AM-G (Ro5)
WhatsApp Message
Top