Barcelona

Kruising: Mondial x Felsina

Algemene eigenschappen

Marktsegment Mondial, Fabula & Spunta
Vroegrijpheid Midden vroeg
Opbrengst Hoog
Loofontwikkeling Goed
Schilkleur Lichtgeel
Vleeskleur Lichtgeel
Knolvorm Lang ovaal
Diepte van de ogen Vlak
Grootte van de knollen Zeer groot tot groot
Drogestofgehalte 20%
Geschikt voor Tafelaardappel

Resistentie

Resistentie tegen bladrolvirus 8
Resistentie tegen A-virus 7,5
Resistentie tegen X-virus 7,5
Resistentie tegen Y-virus 6,5
Resistentie tegen Phytophtora (loof) 6
Resistentie tegen Phytophtora (knol) 5
Resistentie tegen Stootblauw 7
Resistentie tegen Schurft 6,5
Resistentie tegen Wratziekte Fysio 1 resistent

Aardappel cystenaaltjes

Aardappel cystenaaltjes AM-A (Ro1)
Aardappel cystenaaltjes AM-BC (Ro2,3)
Aardappel cystenaaltjes AM-D (Pa2) Resistent
Aardappel cystenaaltjes AM-E (Pa3)
Aardappel cystenaaltjes AM-F (Ro4)
Aardappel cystenaaltjes AM-G (Ro5)
WhatsApp Message
Top